Millega me tegeleme?

Koostöös põllumajandusplastide maaletoojatega ja edasimüüjatega osutab OÜ Paikre põllumajandusplastide kasutajatele üle-eestilist põllumajandusplasti jäätmete kogumise ja käitlemise teenust.

Koos põllumajandusplastide käitlemisega teostame ka muude põllumajanduslike pakendijäätmete kogumist ja keskkonnaohutut käitlemist.

Teenuse tellimiseks täitke tellimuse vorm või võtke ühendust klienditeenindajaga:
E-mail: silokile@paikre.ee
telefon: 4455767

Plastid

Põllumajandusplast (PÕMP) on põllumajanduses või aianduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör. Põllumajandusplasti hulka loetakse ka muu põllumajanduses või aianduses kasutatav plast, mis on sarnaste omadustega ning mida saab kasutada samal otstarbel nagu eespool nimetatud plaste.

Alates 1. jaanuarist 2013 on põllumajandusplasti tootja kohustatud korraldama enda poolt müüdud põllumajandusplastist tekkinud jäätmete taaskasutamise. Eesmärgiks on suunata põllumajandusplasti jäätmed materjalina ringlusse uute toodete valmistamiseks. Sellega tagatakse ka keskkonnareostuse vähenemine ja Eestimaa puhtus!


Põllumajandusplastid on:

• silopallikile

• silokattekile

• kiletunnel

• kattevõrk

• plastnöör


Muud OÜ Paikre poolt kogutavad jäätmed:

• väetisekotid

• bigbag kotid

• plastpoolid

• kanistrid

• kartong

• muud kiled ja plastid


Kogumine ja käitlemine


Määruse „Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ § 4 kohast tasuta tagasivõtu kohustust täidavad põllumajandusplasti tootjad PROTOs registreeritud asuvates kogumispunktides.


Verdon Agri OÜ
Slipest OÜ
Scandagra Eesti AS
Baltic Agro AS
Starter ST OÜ
SE Tehnikakeskus OÜ

Põllumajandusplastide kogumine ja vedu toimub kliendi asukohas kliendipoolse tellimuse alusel. Põllumajandusplastid tuleb enne üleandmist sorteerida materjalide liikide põhiselt järgmiselt: silokile eraldi, võrk eraldi, aunakile eraldi, pallinöör eraldi, kanistrid eraldi, muud plastid eraldi. Sellega luuakse eeldused jäätmete taaskasutamiseks.


Teenuse hinnad:
TÄHELEPANU! Teenuse uued hinnad alates 01.01.2022a.

Liigiti sorteeritud põllumajandusplastide vastuvõtt OÜ Paikre sorteerimisjaamas Raba 39, Pärnu linn või kliendi asukohas:

- põllumajandusplast (silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöör) 104,00 +km eur/tonn

- plastpakendid (kanistrid, bigbagid) 77,50 +km eur/tonn

- silokile võrgud, maasikakiled ja muu plastik 104,00 +km eur/tonn

Veoteenus
- läbisõit haagiseta 1,50+km eur/km
- läbisõit haagisega 1,80+km eur/km

Tõstuki- ja laadimisteenus 41,00+km eur/tund (arvestus 0,5h täpsusega)

Liigiti sorteerimata põllumajandusplastil vastuvõtutasu 185,00 +km eur/tonn.Korduma kippuvad küsimused


Kas võtate vastu ka kanistreid (mürgi/väetise)?
Jah, võtame. Need peavad olema kuivad ja kemikaalidest puhtad ning korgid tuleb maha keerata.

Kas eri värvi kiled peavad olema sorteeritud eraldi?
Eraldi peavad olema kogutud silokiled ja aunakiled.

Kas kilet võib koguda bigbagide sisse?
Jah, tohib. Samuti võib bigbagidesse koguda silovõrku, pallinööri ja kanistreid.

Kas ühe veoga viiakse ära kõik jäätmed?
Jah, kui kõik peale mahub.

Kas sorteerimata jäätmete üle andmise eest tuleb tasuda?
Tasuda tuleb nii sorteeritud kui sorteerimata jäätmete eest. Tutvuge hindadega ülalpool.

Kas muid plastijäätmeid saab üle anda?
Jah, eelneva kokkuleppe alusel on võimalik üle anda erinevaid plastijäätmeid.

Kas muude plastijäätmete üleandmine on tasuline?
Jah, küsi täpsemat pakkumist veo tellimisel.

Esita tellimus

PÕLLUMAJANDUSPLASTI JÄÄTMETE VEO TELLIMINE